PROGRAM INSENTIF PERKAHWINAN BELIA      


BORANG PERMOHONAN INSENTIF PERKAHWINAN BELIA
MAKLUMAT PEMOHON
Nama Penuh
No. Mykad Jantina
Umur Pada Tarikh Permohonan Negeri Lahir
Kaum Agama
Emel No Telefon
Tarikh Nikah/Perkahwinan 01-01-1970 No sijil Nikah/Daftar Kahwin
Alamat Tempat Tinggal Sekarang Alamat Mengikut Kad Pengenalan
Pejabat Dun
Pekerjaan Pendapatan (RM)
MAKLUMAT PASANGAN
Nama Pasangan
No. MyKad Pasangan
PERAKUAN PEMOHON
Saya bersetuju bahawa pendaftaran ini akan terbatal sekiranya mana-mana penyataan yang telah saya buat di dalam permohonan ini adalah tidak benar dan palsu. Saya juga mengaku bahawa saya telah bermastautin di Selangor sekurang-kurangnya selama 10 tahun.
Tandatangan Pemohon   Tarikh  
 
PENGESAHAN PUSAT PENDAFTARAN (Diisi oleh DUN sekiranya dihantar melalui DUN) DOKUMENTASI YAWAS (Diisi oleh kakitangan YAWAS)
Saya mengaku bahawa borang pendaftaran ini telah diterima dan diserahkan ke pejabat Yayasan Warisan Anak Selangor. Saya mengaku bahawa borang pendaftaran ini telah diterima oleh pejabat Yayasan Warisan Anak Selangor.
Cop Pusat Pendaftaran

_________________________
Tandatangan Petugas
Tandatangan

_________________________
Tandatangan Pegawai
Nama Parlimen   Nama Pegawai  
Nama Petugas   Tarikh Penerimaan Borang  
Nama DUN      
No. Mykad Petugas      


Slip Penerimaan (Sila koyak bahagian ini dan diserahkan kepada pemohon)
Nama Pemohon   Nama Petugas & Cop Petugas  
No Mykad   Tarikh & tempat terima borang  
   PROGRAM INSENTIF PERKAHWINAN BELIA      


BORANG PENGESAHAN MASTAUTIN

PERAKUAN PEMOHON

Nama Penuh :
No. Mykad :
Alamat bermastautin :
No Telefon :
 
Saya mengaku bahawa saya telah bermastautin di Selangor sekurang-kurangnya selama 10 tahun.
 
 
 
................................................
Tandatangan Pemohon
................................................
TarikhPERAKUAN PENGESAHAN MASTAUTIN

Saya .................................................................................(Nama pegawai / orang yang mengesahkan), No. Kad Pengenalan ......................................... selaku ................................................... (Nama jawatan semasa) setelah meneliti secara terperinci, berpuashati dengan maklumat yang diberikan oleh pemohon di atas. Oleh yang demikian saya mengesahkan bahawa pemohon di atas adalah penduduk di kawasan saya dan beliau telah bermastautin di sini melebihi 10 tahun.
 
................................................
Tandatangan, Cop Rasmi, Nama &
Alamat pegawai yang mengesahkan
................................................
Tarikh** Pengesahan hanya boleh dibuat oleh Ahli Parlimen / ADUN / Penyelaras Dun / Penghulu / Ketua Kampung / Pengerusi Taman Perumahan / Nazir Masjid sahaja

   PROGRAM INSENTIF PERKAHWINAN BELIA      


Syarat-syarat Memohon Insentif Perkahwinan Belia
 1. Warganegara Malaysia
 2. Lahir di Negeri Selangor ATAU;
 3. Lahir di luar Negeri Selangor DAN
  1. Alamat MyKad mestilah dalam Selangor
  2. Bermastautin di Negeri Selangor minimum 10 tahun (perlu pengesahan Ahli Parlimen / ADUN / Penyelaras Dun / Penghulu / Ketua Kampung / Pengerusi Taman Perumahan / Nazir Masjid)
 4. Berumur 35 tahun ke bawah
 5. Perkahwinan kali pertama sahaja
 6. Permohonan terbuka dalam tempoh 12 bulan bermula dari tarikh nikah (bagi Islam) atau tarikh perkahwinan (bagi bukan Islam)
 7. Tarikh tutup pendaftaran online adalah sebelum genap 12 bulan daripada tarikh nikah / perkahwinan
 8. Tempoh 12 bulan hanya layak kepada pemohon yang berkahwin bermula 1hb Januari 2017 sahaja

Panduan Permohonan Insentif Perkahwinan Belia
 1. Anda perlu membaca syarat-syarat permohonan dengan teliti sebelum mengisi borang permohonan.
 2. Anda perlu mengisi semua ruangan kosong yang disediakan dalam borang permohonan dengan lengkap dan tepat.
 3. Anda hanya boleh membuat permohonan menerusi:
  1. atas talian (online ‐ kahwin.yawas.my)
 4. Anda hanya boleh menghantar borang permohonan berserta salinan dokumen sokongan yang lengkap menerusi cara berikut sahaja, selain daripada itu, YAWAS tidak akan bertanggungjawab jika borang tidak sampai atau lambat.
  1. Kaunter YAWAS di JPN terpilih sahaja (JPN Shah Alam, JPN Klang, JPN Kajang, JPN Rawang, JPN Kuala Selangor).
  2. POS atau serah sendiri ke Pejabat YAWAS;
   Yayasan Warisan Anak Selangor
   Aras 5, Kompleks Belia & Kebudayaan Negeri Selangor,
   Lot 4, Jalan Platinum 7/52,
   Persiaran Kayangan, Seksyen 7,
   40000 Shah Alam, Selangor.
  3. Pejabat PKM DUN Selangor berhampiran anda.
 5. Borang permohonan serta dokumen sokongan yang lengkap perlu dihantar dalam masa 2 minggu dari tarikh pendaftaran online

Senarai semak (dokumen sokongan)

Bil Dokumen Tandakan ☑
1. Satu Salinan MyKad Pemohon (Alamat dalam Selangor)
2. Satu Salinan Sijil Nikah yang berdaftar dengan Jabatan Agama Islam Negeri (bagi pemohon beragama Islam)
3. Satu Salinan Sijil Pendaftaran Perkahwinan yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Negara (bagi pemohon bukan beragama Islam)
4. Borang Pengesahan Mastautin (bagi pemohon bukan kelahiran Selangor)
* Anda perlu menggunakan borang yang dikeluarkan oleh YAWAS sahaja