Sila Cetak Borang Permohonan dan lampirkan dokumen sokongan berikut

BORANG YANG PERLU DICETAK
  1. Cetak borang permohonan yang telah diisi
 CETAK
DOKUMEN YANG WAJIB DILAMPIRKAN
  1. Salinan Kad Pengenalan pemohon.
  2. Satu Salinan Sijil Nikah yang berdaftar dengan Jabatan Agama Islam Negeri (pemohon beragama Islam)
  3. Satu Salinan Sijil Pendaftaran Perkahwinan yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Negara (pemohon bukan beragama Islam)
  4. Borang Pengesahan Mastautin (bagi pemohon bukan kelahiran Selangor)
    * Anda perlu menggunakan borang yang dikeluarkan oleh YAWAS sahaja